Napisz do nas Mapa witryny
Na tym świecie pewne są tylko smierć i podatki.
Benjamin Franklin
Kadry i płace
Strona główna  >   Kadry i płace
Obsługa kadrowo-płacowa
 • Prowadzenie obsługi kadrowej:
 • Przygotowywanie projektów umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.),
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,
 • Obsługa refundacji z tyt. zatrudnienia osoby bezrobotnej, absolwenta itp.
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia,
 • Przygotowywanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • Prowadzenie obsługi płacowej:
 • Naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy,

 • Sporządzanie list płac,
 • Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych,
 • Ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych,
 • Ewidencja urlopów,
 • Kartoteki wynagrodzeń,
 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik,
 • Przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych przez ZUS,
 • Doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznychDodatkowe informacje
Na górę
Kontakt
Tax Kancelaria Podatkowa
Doradca Podatkowy
Anna Lewińska
ul. Wiejska 10
23-300 Janów Lubelski
tel.: +48 608 049 856
tel.: 015 872 49 18
email: tax-janow@o2.pl
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia