Napisz do nas Mapa witryny
Motto firmy: Księgowość jest sztuką kreowania sukcesu firmy.
Zakres usług
Strona główna  >   Zakres usług
Doradztwo Podatkowe
 • Udzielanie porad opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych,

 • Dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych,

 • Kompleksowa obsługa powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenia procedur rejestracyjnych,
 • Uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych,

 • Pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ich wysyłanie:
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Podatek dochodowy od osób prawnych,
 • Podatek VAT,
 • Konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku,
 • Sporządzanie i wysyłanie rozliczeń rocznych PIT i CIT


Obsługa kadrowo-płacowa

 • Prowadzenie obsługi kadrowej:
 • Przygotowywanie projektów umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.),
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,
 • Obsługa refundacji z tyt. zatrudnienia osoby bezrobotnej, absolwenta itp.
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia,
 • Przygotowywanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • Prowadzenie obsługi płacowej:
 • Naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy,

 • Sporządzanie list płac,
 • Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych,
 • Ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych,
 • Ewidencja urlopów,
 • Kartoteki wynagrodzeń,
 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik,
 • Przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych przez ZUS,
 • Doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


Obsługa księgowa

 • Sporządzanie zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów,
 • Prowadzenie rachunkowości
 • Księga handlowa,
 • Księga przychodów i rozchodów,
 • Ewidencja przychodów,
 • Rejestry VAT,
 • Prowadzenie dodatkowych ewidencji środki trwałe, wyposażenie i inne,

 • Rozliczenia z kontrahentami (kartoteki, potwierdzenia sald, noty, wezwania do zapłaty),

 • Rozliczenia z pracownikami,

 • Sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową,

 • Kontrola i weryfikacja ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości,

 • Rozliczanie działalności finansowanej ze środków pomocowych,

 • Sporządzanie:
 • Sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe, informacja dodatkowa),
 • Sprawozdań statystycznych.
Dodatkowe informacje
Na górę
Kontakt
Tax Kancelaria Podatkowa
Doradca Podatkowy
Anna Lewińska
ul. Wiejska 10
23-300 Janów Lubelski
tel.: +48 608 049 856
tel.: 015 872 49 18
email: tax-janow@o2.pl
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia